Obieg jest czasopismem internetowym, wydawanym przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

W publikowanych na bieżąco tekstach, a także w wydaniach tematycznych, nasi autorzy odnoszą się do ważnych zagadnień kulturowym, które wpływają na obraz sztuki współczesnej. Podejmują namysł nad istotą sztuki i ideami, które organizują jej dynamiczny charakter. W tym  także nad problemem zatrutych źródeł współczesnej myśli, które popychają sztukę w niewolę jawnych i zakamuflowanych ideologii. Wychodzimy z założenia, że w pisaniu o kulturze oprócz kompetencji intelektualnych, niezbędnej wrażliwości i warsztatu pisarskiego, potrzebna jest także odwaga. Dlatego chcemy, by Obieg był bezkompromisową, nieograniczoną dogmatami politycznej poprawności płaszczyzną dla pogłębionej refleksji o kulturze i sztuce, prowadzonej przez autorów z Polski i innych krajów.

Chociaż Obieg nie ma charakteru informacyjnego biuletynu CSW Zamek Ujazdowski, to jednak instytucja i jej życie stanowi ważny kontekst dla jego funkcjonowania. Dlatego projekty organizowane w CSW Zamek Ujazdowski znajdą także swoje odzwierciedlenie w materiałach publikowanych w Obiegu, pamiętając jednakże, że jego nadrzędną rolą jest pogłębiona analiza współczesnej sztuki i kultury.