Cennik i specyfikacja materiałów promocyjnych na stronie www.Obieg.pl

Pytania dotyczące zamieszczania reklam proszę kierować na adres redakcji: obieg@u-jazdowski.pl


OPCJA 1. BANNER GÓRNY

Miejsce emisji
strona główna, nad sliderem, wyświetlanie losowe przy kolejnych odsłonach

Specyfikacja techniczna
desktop: 1370x200 px
mobilnie: 600x141 px
format: JPG lub PNG

Koszt emisji
1 miesiąc – 800 zł netto
3 miesiące – 2000 zł netto

Podgląd stacjonarny

Podgląd mobilny


OPCJA 2. BANNER DOLNY

Miejsce emisji
strona główna, pod artykułami wyróżnionymi, wyświetlanie losowe przy kolejnych odsłonach

Specyfikacja techniczna
desktop: 1370x200 px
mobilnie:  600x141 px
format: JPG lub PNG

Koszt emisji
1 miesiąc – 500 zł netto
3 miesiące – 1200 zł netto

Podgląd stacjonarny

Podgląd mobilny


OPCJA 3. BANNER W PRAWEJ KOLUMNIE

Miejsce emisji
treść artykułu, prawa kolumna – nad sekcją „top 5 artykułów”, wyświetlanie losowe przy kolejnych odsłonach

[w wersji mobilnej sekcja top 5 wyświetla się poniżej tekstu czytanego, w związku z czym banner reklamowy znajduje się zaraz pod zakończeniem tekstu]

Specyfikacja techniczna
desktop: 750x430 px
mobilnie: 600x141 px
format: JPG lub PNG

Koszt emisji
1 miesiąc – 400 zł netto
3 miesiące – 1000 zł netto

Podgląd stacjonarny

Podgląd mobilny


OPCJA 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podgląd artykułu zamieszczony na stronie głównej, w prawym oknie sekcji artykułów wyróżnionych pod sliderem. Artykuł wyróżniony i opisany jako artykuł sponsorowany.

Szczegółowe warunki objętości, wykorzystanych materiałów graficznych i szaty edytorskiej tekstu są ustalane indywidualnie według zapotrzebowania konkretnego artykułu.

Artykuły sponsorowane będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej oceny redakcji językowej i merytorycznej ze strony redakcji.