Piotr Kopszak

Polski historyk sztuki, kustosz, wydawca, redaktor MNW, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk humanistycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji z zakresu historii i z prawnej ochrony zabytków sakralnych.