Jon Eirik Lundberg

Jon Eirik Lundberg urodził się w Oslo, w Norwegii, 1 maja 1974 r. Uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie w Kopenhadze. Jest autorem powieści i poezji, kompozytorem pieśni ludowych oraz założycielem i obecnym liderem Laesoe Art Hall - jest to miejsce prezentujące sztukę współczesną, organizujące festiwale literatury, a także podejmujące działalność wydawniczą, związaną z wystawami organizowanymi w jej przestrzeni. Laesoe Art Hall stała się znana szerszej publiczności w Danii, kiedy w 2019 roku zorganizowała wystawę „sztuki politycznej” z pracami obejmującymi różne tematy polityczne. Po tym doświadczeniu Lundberg napisał książkę i kilka artykułów, które ukazały się w duńskiej prasie, podejmując zagadnienia związane z problemami prezentowania dzieł sztuki, które niektórzy uważają za „kontrowersyjne”.